NARAVA 2000

Like - Edukativni program PRIRODA 2000

Ta izobraževalni program je razvit v Naravoslovnem muzeju Reka v sklopu projekta "LIKE – Living on a Karst Edge" leta 2018/2019. Namenjen je predšolskim in šoloobveznim otrokom ter osebam s posebnimi potrebami, njegov cilj pa je razvijanje pozitivnih stališč do mreže Natura 2000 in občutka odgovornosti do varstva narave nasploh. V sklopu programa je razvitih pet izobraževalnih in ustvarjalnih spoznavno-raziskovalnih delavnic za otroke in dve tematski poldnevni ustvarjalni delavnici za vso družino.

Projekt spremlja Zelena knjiga znanja, ki jo udeleženci delavnic izpolnjujejo med delavnicami in po izobraževanju obdržijo.

Skupni cilj vseh delavnic je povečati ozaveščenost o razlogih in potrebi po varstvu narave, kar se bo v glavnem izvajalo prek skupinskega dela in različnih iger. Delavnicam sta določeni tematska rastlina in žival, s katerima se obdelujejo pojmi varstva narave in območja Natura 2000 ter določeni pojmi, povezani z biologijo in živim svetom. Med delavnicami bo pozornost namenjena tudi samim habitatom, na katerih te živijo in se raziskujejo v projektu LIKE.

Trajanje delavnice za predšolske otroke in otroke s posebnimi potrebami je 45 minut do ene ure, za šoloobvezne otroke pa do največ dve šolski uri.

Po koncu programa sledi tudi seznanitev s strokovnimi besedili z najnovejšimi spoznanji glede tem iz projekta, ki so osnova za informacije, nudene v sklopu delavnic.

Splošni cilj programa

Skupni cilj vseh delavnic je povečati ozaveščenost o razlogih in potrebi po varstvu narave.

Dodatni cilji, ki bodo doseženi z izvedbo programa

Način dela

Pričakovani rezultati