#3 Tommasinijeva popkoresa in velika uharica

Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

Osnovna tema

Karbonatne kamnine s hazmofitsko vegetacijo – flora in favna ter razlogi za ogroženost.

Ti habitati postajajo vse bolj ogroženi zaradi vse večje priljubljenosti aktivnosti, kot je prosto plezanje, zaradi česar so vrste, ki bi bile sicer ljudem nedostopne in s tem zaščitene, postale ogrožene.

Ključne informacije

  • • Sova uharica – ogrožena zaradi vznemirjanja na gnezdiščih zaradi prostega plezanja
  • • Tommasinijeva popkoresa – endem kraškega roba
  • • Tommasinijeva popkoresa – ogrožena zaradi prostega plezanja

Vprašanja za pogovor/debato