Raziskovalni kampi za študente na Ćićariji

Like - Edukativni program PRIRODA 2000

Raziskovalni kampi za študente so namenjeni študentom naravoslovnih smeri čezmejnih univerz.

Kampe izvaja Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (https://www.famnit.upr.si/sl/) z dvema soudeležencema projekta in dvema zunanjima izvajalcema, strokovnjakoma za posamezna področja bioraznolikosti in varstva okolja.

Vodje kampa bodo študentom prenesli svoje dosedanje izkušnje in znanje ter nova znanja in spoznanja, do katerih so prišli med izvedbo aktivnosti projekta LIKE – Living on the Karst Edge.

Kampi se izvajajo v Znanstveno-izobraževalnem centru “Speleo hiša” v Vodicah, kjer se nahaja vsa infrastruktura, potrebna za uspešno izvedbo vseh predvidenih aktivnosti. Tereneske aktivnosti potekajo na širšem čezmejnem območju.

Cilj delavnice

Študenti bodo skozi terensko delo in razstavljanje raziskovali in spoznali bioraznolikost, ekološke dejavnike in problematiko varovanja narave čezmejnega področja. Pridobljene izkušnje in nova spoznanja, usvojena v okviru kampa, bodo obogatila novoustvarjene povezave med študenti, raziskovalci in univerzitetnimi predavatelji.