O projektu

O projektu

Projekt ŽIVO! se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj in preko Operativnega programa Slovenija–Hrvaška 2007-2013. 

Projekt ŽIVO! se nadaljuje v skladu s cilji, ki so bili realizirani v sklopu projekta KUP in z razširjeno partnersko strukturo ter večjo usmerjenostjo v vzpostavitev ustreznega monitoringa obilnosti in kakovosti vodnih virov iz obmejnega področja Slovenije in Hrvaške.
Osnova za nadaljnjo trajnostno izvajanje takšnih aktivnosti na obmejnem območju je namensko opremljanje Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša v Vodicah, ki je bil vzpostavljen po izvedeni rekonstrukciji stare šole v sklopu projekta KUP.

Poleg ureditve Centra poteka v sklopu projekta ŽIVO! cela vrsta znanstvenih raziskav na obeh straneh meje. Nosilec znanstvenega dela projekta je slovenski partner Inštitut za raziskovanje krasa – IZRK ZRC SAZU iz Postojne, ki skupaj z drugimi projektnimi partnerji – Gradbeno fakulteto iz Reke in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano iz Kopra, zagotavlja izvajanje nujnih hidroloških meritev, kemičnih in mikrobioloških analiz voda in sedimenta ter speleoloških, biospeleoloških in ekoloških raziskav v izbranih virih ter ponorih, pa tudi v kraških jamah v njihovem zaledju na slovenski in hrvaški strani.

Znanstvene raziskave so zagotovile pridobivanje novih znanj in informacij o stanju kraškega območja Istre, rezultati raziskav pa so zajeti v monografiji, ki je namenjena širši javnosti in ki predstavlja dobro podlago za načrtovanje življenja na krasu ter za upravljanje voda na krasu ter za popularizacijo znanj o vodah na krasu.

Partnerji projekta ŽIVO!

 

Sodelujoče ustanove