Aktivnosti v sklopu Speleo hiše

Znanstvene in strokovne vsebine

Znanstvene in strokovne vsebine

Cilj in namen Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša v kraju Vodice v Občini Lanišće je zagotavljanje trajnostnega razvoja načrtovanega koncepta interdisciplinarnega dela med več znanstvenimi in strokovnimi institucijami na mednarodnem nivoju. 

Usmerjanje raznih institucij in združenj, ki se ukvarjajo z raziskovanjem krasa, varovanjem narave in okolja ter z ostalimi družbenimi oziroma socio-ekonomskimi aktivnostmi, na obmejno območje Severne Istre, se smatra kot največji uspeh v do sedaj izvedenih projektih in je podlaga za nadaljnje delo Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša.

Tri nadstropja stare vaške šole na skupaj 390 m2 površine, so bila obnovljena in opremljena z namenom ustvarjanja sedeža za prihodnje projekte in ideje v domeni zaščite krasa ter okolja na splošno. Center je namenoma oddaljen od velikih mestnih središč in večjih krajev, vendar kljub temu ponuja možnost namestitve ter vse potrebne tehnične pogoje za večdnevno uporabo s strani prihodnjih uporabnikov (od znanstvenikov, strokovnjakov na področju varovanja okolja in strokovnjakov drugih profilov, raznih vzgojno-izobraževalnih skupin pa vse do udeležencev team building programov). Izolacija in možnost uporabe sodobne tehnologije sta v tem primeru zmagovalna kombinacija ali garancija za produktivno, kreativno in neovirano delo.  

Cilj Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša je pridobivanje novih znanstvenih spoznanj, in sicer s prepuščanjem prostorov in opreme raznim znanstvenim in drugim skupinam ter z omogočanjem večdnevnega bivanja in dela v objektu.

Pozdravljamo tudi vsak predlog za razvoj novih projektov z dosedanjimi in novimi partnerskimi ter sorodnimi institucijami, vse to pa z namenom izboljšati kakovost življenja na obmejnem območju.

Če se pojavi interes za uporabo prostorov ali ideja o morebitnem skupnem delu na kakšnem novem projektu z znanstveno ali drugačno strokovno vsebino, vas vabimo, da nas kontaktirate.

Ekološki turizem

Izobraževalne vsebine