Študija o skupnem upravljanju vodnih virov na projektnem področju

Študija o skupnem upravljanju vodnih virov na projektnem področju

Študija vsebuje rezultate monitoringa, ki je bil izveden v okvirju izvedenih raziskav in pa tudi rezultate analiz ostalih razpoložljivih podlag na analiziranem območju. Poseben poudarek je bil dodan analizam značilnosti voda v sušnih okoliščinah, kot je bilo npr. ekstremno sušno leto 2012. To so kritične situacije, tako glede zagotavljanja zadostnih količin vode iz izvira, kot tudi za zagotavljanje zadostnih količina voda v vodotoku po reki navzdol od zajemnega objekta za potrebe ekosistema. Ko se po dolgih sušnih obdobjih pojavijo padavine in večji pretok vode, pride po povečane motnosti voda kraških izvirov in do težav s kakovostjo voda.

Z analizami v okvirju dane študije, smo pridobili nova znanja o mehanizmu pretoka voda in o onesnaženjih v kraških vodonosnikih, na podlagi rezultatov raziskav pa se bodo določile smernice za izboljšanje dosedanje prakse pri izvajanju Programa spremljanja kakovosti izvirov, ki se jih uporablja za oskrbo z vodo.

Študija o skupnem upravljanju vodnih izvirov na projektnem področju - število strani: 100, angleški jezik

Študija ni namenjena širši javnosti, temveč vsem tistim institucijam, ki se ukvarjajo z upravljanjem vodnih virov na projektnem območju in pa tudi strokovni javnosti.

Nazaj