Meteorološke postaje

Meteorološke postaje

V sklopu projekta ŽIVO! sta bili kupljeni dve meteorološki postaji Vaisala WXT520 za merjenje parametrov vremena – hitrosti in smeri vetra, parametrov tekočih padavin, barometrskega tlaka, temperatur in relativne vlažnosti zraka.

Prva meteorološka postaja je bila 20. marca 2015 nameščena na streho znanstvenega izobraževalnega centra „Speleo hiša“ v Vodicah v občini Lanišće, druga pa 13. aprila 2015 na privzdignjen del vodnega zajetja Sv. Jelena v občini Oprtalj. Postaji sta povezani z računalnikom, kjer se podatki vsakih pet minut shranjujejo v bazo podatkov. Podatki bodo obdelani in analizirani, implementacija teh podatkov bo prikazana v izbranih poglavjih Monografije projekta in znanstvene študije projekta. Brez meteoroloških postaj na projektu ne bi bili realizirani cilji monitoringa specifičnih klimatskih parametrov na zadanih lokacijah projekta – na izlivanju voda na izvirih Sv. Ivan in Bulaž. Postaje so bile načrtovane tako, da bodo tudi po koncu projekta uporabnikom ponujale (Istrskemu vodovodu in pa tudi uporabnikom ZRC) informacije o trenutnem stanju klimatoloških okoliščin, vse to pa z namenom kapitalizacije projektnih rezultatov. Če si želite ogledati trenutne vremenske razmere v Vodicah kliknite TUKAJ.

Takšne vrste meteoroloških postaj imajo, namesto običajnih lopatic ali propelerjev za merjenje hitrosti vetra, ultrazvočni senzor, ki s pomočjo ultrazvoka meri smer in hitrost vetra. Senzor je brez premičnih delov, zato je zelo neodvisen od določenih omejitev, ki jih imajo običajno mehanski merilci senzorjev, kot so npr. inercija ali trenje. Na senzorju so tri ultrazvočne sonde v obliki enakostraničnega trikotnika. Merjenje vetra ima podlago v tem, koliko časa signal potuje iz ene do druge sonde. Tudi količina dežja se merijo na precej drugačen način od klasičnih meteoroloških postaj, ki imajo običajno gugalnico, ki zaniha ob vsakem padlem milimetru dežja. Vaisala meteorološka postaja ima senzor za merjenje padavin, ki meri vpliv posameznih dežnih kapljic, ki padejo na jekleno površino s pomočjo piezoelektričnega detektorja. Senzor meri akustiko oziroma jakost zvoka vsake posamezne kapljice. Večja kapljica naredi močnejši akustični signal kot manjša kapljica dežja. Piezoelektrični detektor pretvori zvočne signale v napetost. Skupna količina dežja se obračuna kot vsota vseh posameznih napetostnih signalov ob določenem vremenu in po določeni površini, ki ima premer 90 mm.

Nazaj