#4 Beloglavi orel

Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

Osnovna tema

V drugi polovici 20. stoletja je prišlo do naglega izumiranja beloglavega orla na naših prostorih. Razlogov za to je veliko, za vse pa je kriva človekova (ne)aktivnost. Najbolj je na izumiranje vplivalo opuščanje tradicionalne živinoreje, vznemirjanje na gnezdiščih in zastrupitev zaradi uživanja strupenih vab.

Ključne informacije

  • • Ogrožen zaradi človekove (ne)aktivnosti
  • • Gnezdi na območju Kvarnerja in v srednji Dalmaciji (NP Paklenica)

Vprašanja za pogovor/debato