DELAVNICA ZA MLADE "TRAVA - TRAVNIKI - HAMBURGER"

Trava-travnjaci-hamburger

Javna ustanova za upravljanje z zaščitenimi področji narave v istrski županiji Natura Histrica izvaja enodnevno delavnico za mlade “Trava – travniki – hamuburger” na podlagi dosedanjega znanja in izkušenj s področja varovanja okolja, pri čemer je vse nadgrajeno z rezultati aktivnosti projekta LIKE – Living on the Karst Edge. Delavnica je prilagojena srednješolcem.

Teoretični del delavnice se izvaja v prostorih Znanstveno-izobraževalnega centra “Speleo – hiša”, kjer se nahaja vsa infrastruktura, ki je potrebna za delo v skupinah, sestavljenih iz približno 20 udeležencev, medtem ko se terenski del izvaja na bližnjih travnikih in stezi zdravilnih rastlin.

Udeleženci delavnice imajo skozi prezentacije (teoretični del) in terenski ogled bližnjih travnikov priložnost spoznati celotno raznolikost kraškega roba (bioraznolikost, georaznolikost, krajinska raznolikost) in izzive, s katerimi se sektor za varstvo okolja vsakodnevno srečuje.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je udeležence ozavestiti, kako pomembno je ohraniti naravo oz. varovati okolje ob primeru kraških travnikov, ki jih vsakodnevno izgubljamo zaradi naprednega procesa sukcesije. Upoštevajoč ekonomske storitve ekosistema se udeležencem predstavi sam pojem in ozko povezanost človeških aktivnosti in narave na kraškem robu. Poudarek je na tradicionalni poljedelstveni proizvodnji kot eni od vej ekosistema, ki je zaslužna za videz kraškega roba, kakršnega danes poznamo. Ohranitev človeških aktivnosti na krasu je edini način, kako lahko ohranimo travniške površine kraškega roba in vrste, ki uspevajo na takem območju.