#1 Bodi zaščitnik narave 1 (območje Natura 2000)

#1 Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

Osnovna tema

Varstvo narave in habitatov ter vrste območij mreže Natura 2000.

NATURA 2000 je ekološka mreža Evropske unije, ki obsega območja, pomembna za ohranitev ogroženih vrst rastlin in živali ter habitatnih tipov. Njen osnovni cilj je varstvo biotske raznovrstnosti za prihodnje generacije.

Ključne informacije

  • • Natura 2000 je ekološka mreža Evropske unije, ki obsega območja, pomembna za ohranitev biotske raznovrstnosti.
  • • Gre za največjo mrežo območij varstva na svetu.
  • • Na Hrvaškem obstaja 8 narodnih parkov in 11 naravnih parkov.
  • • V Sloveniji obstajajo 1 narodni park in 2 regionalna parka.

Vprašanja za pogovor/debato - za mlajše otroke

Vprašanja za -pogovor/debato - za starejše otroke