Izobraževalni projekt NARAVA 2000

Like - Edukativni program PRIRODA 2000

Izobraževalni projekt NARAVA 2000 spremlja Zelena knjiga znanja, ki jo udeleženci izpolnjujejo med delavnicami in po izobraževanju obdržijo.

Na vsaki delavnici bodo udeleženci v last prejeli listke in gradivo, ki so ga uporabljali in ga bodo lahko dodali v ločeno mapo. Ta bo na koncu tvorila „Zeleno knjigo znanja“.

 

Skupni cilj vseh delavnic je povečati ozaveščenost o razlogih in potrebi po varstvu narave, kar se bo v glavnem izvajalo prek skupinskega dela in različnih iger. Delavnicam sta določeni tematska rastlina in žival, s katerima se obdelujejo pojmi varstva narave in območij "Natura 2000" ter določeni pojmi, povezani z biologijo in živim svetom. Med delavnicami bo pozornost namenjena tudi samim habitatom, vključenim v projekt „LIKE“.