#1 Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

#1 Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

Osnovna tema

Zaštita prirode i staništa i vrste područja Natura 2000.

NATURA 2000 je ekološka mreža Europske Unije koja obuhvaća područja važna za očuvanje ugroženih vrsta biljaka, životinja i stanišnih tipova, s osnovnim ciljem zaštite bioraznolikosti za buduće naraštaje.

Ključne informacije

  • • Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koja obuhvaća područja važna za očuvanje bioraznolikosti
  • • najveća je mreža zaštićenih područja na svijetu
  • • u Hrvatskoj postoji 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode
  • • u Sloveniji postoji 1 nacionalni park i 2 regionalna parka

Pitanja za razgovor/raspravu - mlađi uzrast

Pitanja za razgovor/raspravu - stariji uzrast