Edukativni program PRIRODA 2000

Like - Edukativni program PRIRODA 2000

Ovaj edukativni program razvijen je u Prirodoslovnom muzeju Rijeka u sklopu projekta „LIKE – Living on a Karst Edge“ 2018./19. godine. Namijenjen je djeci predškolske i osnovnoškolske dobi te osobama s teškoćama u razvoju, a cilj mu je razvijanje pozitivnih stavova prema mreži „Natura 2000“ te osjećaja odgovornosti prema zaštiti prirode općenito. U sklopu programa razvijeno je 5 edukativnih i kreativnih spoznajno-istraživačkih radionica za djecu i 2 tematske poludnevne kreativne radionice za cijelu obitelj.

Projekt prati Zelena knjiga znanja koju sudionici radionica ispunjavaju tijekom radionica te koja im ostaje nakon provedene edukacije.

Zajednički cilj svih radionica je povećati svijest o razlozima i potrebi zaštite prirode, što će se činiti većinom kroz grupni rad i različite igre. Radionice imaju tematsku biljku i životinju pomoću kojih se obrađuju pojmovi vezani uz zaštitu prirode i područje „Natura 2000“, kao i određeni pojmovi vezani uz biologiju i živi svijet, a dodatna pažnja posvećuje se i staništima na kojima one žive i koja se istražuju kroz projekt „LIKE“.

Trajanje radionice za predškolski uzrast i djecu s teškoćama u razvoju je 45 minuta do sat vremena, a za školski uzrast do najviše dva školska sata.

Svaku radionicu prati i stručni tekst s najnovijim spoznajama vezano uz teme obuhvaćene projektom, a koji je temelj za informacije koje se pružaju u sklopu radionica.

Opći cilj programa

Zajednički cilj svih radionica je povećati svijest o razlozima i potrebi zaštite prirode

Dodatni ciljevi koji će se postići provedbom programa

Način rada

Očekivani rezultati