#3 Tommasinijeva merinka i sova ušara

Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

Osnovna tema

Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom – flora i fauna te razlozi ugroženosti.

Ova staništa postaju sve ugroženija zbog sve veće popularnosti aktivnosti poput slobodnog penjanja, uslijed čega su vrste koje su inače bile nedostupne ljudima i samim time zaštićene, postale ugrožene.

Ključne informacije

  • • Sova ušara – ugrožena zbog uznemiravanja na gnijezdilištima uslijed slobodnog penjanja
  • • Tommasinijeva merinka – endem krškog ruba
  • • Tommasinijeva merinka – ugrožena zbog slobodnog penjanja

Pitanja za razgovor/raspravu - mlađi uzrast