#2 Nerazgranjeni srpac i vrtna strnadica

Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

Osnovna tema

Istočni submediteranski suhi travnjaci – flora i fauna te razlozi ugroženosti.

Ova staništa sve su više ugrožena zbog nestajanja ljudske djelatnosti (konkretno, prestanka gospodarenja i košnje) te postepeno zaraštaju i pretvaraju se u šumska staništa. Neke od vrsta koje su ugrožene njihovim nestankom su vrtna strnadica i nerazgranjeni srpac.

Ključne informacije

  • • ugroženi zbog zarastanja travnjaka (nestanka staništa)
  • • travnjaci na području Učke su staništa koja bez čovjekovog utjecaja tamo ne bi opstajala

Pitanja za razgovor/raspravu