#4 Bjeloglavi sup

Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

Osnovna tema

U drugoj polovici 20. stoljeća dolazi do naglog izumiranja bjeloglavog supa na našim prostorima. Razlozi su brojni no uzrokovani ljudskom ne/aktivnošću. Najveći utjecaj ima napuštanje tradicionalnog stočarstva, uznemiravanje na gnijezdilištima te trovanje uslijed jedenja otrovnih mamaca.

Ključne informacije

  • • ugrožen zbog ljudske ne/aktivnosti
  • • gnijezdi na području Kvarnera i srednjoj Dalmaciji (NP Paklenica)

Pitanja za razgovor/raspravu