Radionica za mlade - "Trava-travnjaci-hamburger"

Trava-travnjaci-hamburger

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Istarskoj županiji Natura Histrica provodi jednodnevnu radionicu za mlade "Trava – travnjaci – hamburger" na temelju dosadašnjih znanja i iskustva iz područja zaštite prirode, a sve nadopunjeno rezultatima aktivnosti projekta LIKE – Living on the Karst Edge. Radionica je prilagođena srednjoškolskom uzrastu.

Teoretski dio radionice provodi se u prostorima Znanstveno edukacijskog centra "Speleo - kuća" gdje postoji sva potrebna infrastruktura za rad s grupama od 20-ak sudionika, dok se terenski dio provodi na obližnjim travnjacima i stazi ljekovitog bilja.

Sudionici radionice kroz prezentacije (teoretski dio) i terenski obilazak obližnjih travnjaka imaju priliku upoznati sveukupnu raznolikost krškog ruba (bioraznolikost, georaznolikost, krajobrazna raznoliksot) i izazove s kojima se sektor zaštite prirode svakodnevno susreće.

Cilj radionice

Cilj radionice je kod polaznika osvijestiti važnost očuvanja prirode kroz primjer krških travnjaka koje svakodnevno gubimo kroz napredovanje prirodnog procesa sukcesije. Osvrtom na ekonomske usluge ekosustava, polaznicima se pobliže opisuje sam pojam i uska povezanost ljudskih aktivnosti i prirode na krškom rubu. Naglasak je stavljen na tradicijsku poljoprivrednu proizvodnju, kao uslugu ekosustava koja je zaslužna za izgled krškog ruba kakav danas znamo. Očuvanje ljudskih aktivnosti na kršu jedini je način da očuvamo travnjačke površine krškog ruba i vrste koje na takvom staništu obitavaju.

Trajanje i broj sudionika