Provođenje znanstvenih istraživanja na pograničnom području

Provođenje znanstvenih istraživanja na pograničnom području

Fokus u istraživanjima provedenim u sklopu EU projekta ŽIVO! posvećen je trima krškim izvorima čiji slivovi imaju prekogranični karakter, a koji su značajani za vodoopskrbu slovenskog i hrvatskog dijela Istre pitkom vodom (Izvor Rižane, Sv.Ivan i Bulaž), kao i izvor Mlini, pri čemu su manifestacije pojave istjecanjai kakvoće vode na izvorima istraživane u kontekstu dinamike promjene stanja u njihovim slivovima. Istraživanja su obuhvatila analizu padalina i ostalih utjecajnih klimatoloških parametarai voda na površinskim vodotocima/ponornicama, stanje (količine, kemizam, mikrobiološke značajke) voda u podzemlju (putem mjernih uređaja u speleološkim objektima/krškim jamama, te na izvorima gdje istječu te vode). Osim na glavnim spomenutim izvorištima vodoopskrbe, praćeno je stanje na više povremenih krških izvora koji pripadaju istom izvorišnom sustavu. Na izvorima, ponornicama i u jamama, uzorkovan je i sediment radi analize kvalitete.

Uz navedena mjerenja klimatoloških i hidroloških prilika, provedena je i vrlo detaljna analiza utjecaja promjene hidroloških prilika na kakvoću vode i kakvoće voda tijekom jedne odabrane kišne epizode nakon duljeg sušnog razdoblja, kao podloga za procjenu dinamike pronosa onečišćenja u krškim vodonosnicima.

Povratak