Meteorološke postaje

Meteorološke postaje

U sklopu projekta ŽIVO! nabavljene su dvije meteorološke postaje Vaisala WXT520 za mjerenje vremenskih parametara – brzine i smjera vjetra, parametara tekućih oborina, barometarskog tlaka, temperature i relativne vlažnosti zraka.

Prva meteorološka postaja montirana je 20. ožujka 2015. godine na krov znanstveno edukacijskog centra „Speleo kuća“ u Vodicama u općini Lanišće, a druga 13. travnja 2015. godine na povišenom dijelu vodospreme Sv.Jelena u općini Oprtalj. Postaje su povezane s računalom gdje se podaci spremaju u bazu podataka svakih 5 minuta. Podaci će biti obrađeni i analizirani te implementacija tih podataka prikazat će se u odabranim poglavljima Monografije projekta i znanstvene studije projekta. Bez meteoroloških postaja na projektu se ne bi mogli ostvariti ciljevi monitoringa specifičnih klimatskih parametara na zadanim lokacijama projekta – slivovima izvora Sv.Ivan i Bulaž. Postaje su predviđene i da nakon zaključenja projekta pružaju korisnicima (Istarski vodovod kao i korisnici ZRC-a) informacije o recentnom stanju klimatoloških prilika, a sve u cilju kapitalizacije projektnih rezultata. Pregled aktualnih podataka prikupljenih meteorološkom postajom Vodice dostupan je OVDJE.

Ovakav tip meteoroloških postaja umjesto standardnih lopatica ili propelera za mjerenje brzine vjetra, imaju ultrazvučni senzor koji koristi ultrazvuk za mjerenje smjera i brzine vjetra. Senzor nema pokretnih dijelova, što ga čini neovisnim od nekih ograničenja koja inače imaju mehanički mjerači senzora, kao što su inercija ili trenje. Na senzoru postoje tri ultrazvučne sonde u obliku jednakostraničnog trokuta. Mjerenje vjetra temelji se na tome koliko vremena signal putuje iz jedne do druge sonde. Količina kiše se također mjeri na znatno drugačiji način od klasičnih meteoroloških stanica koje obično imaju klackalicu koja “klacne” za svaki pali milimetar kiše. Vaisala meteorološka postaja ima senzor za mjerenje oborina koji mjeri utjecaj pojedinih kapi kiše koje su pale na čeličnu površinu pomoću piezoelektričnog detektora. Senzor mjeri akustiku, odnosno jačinu zvuka svake pojedine kapi. Veća kap napravi jači akustični signal nego manja kap kiše. Piezoelektrični detektor pretvara zvučne signale u napon. Ukupna količina kiše računa se kao suma svih pojedinih naponskih signala u određenom vremenu i po određenoj površini koja iznosi 90 mm u promjeru.

Povratak