Studija o zajedničkom upravljanju vodenim izvorima na projektnom području

Studija o zajedničkom upravljanju vodenim izvorima na projektnom području

Studija sadrži rezultate monitoringa provedenog u okviru provedenih istraživanja, kao i rezultate analiza ostalih raspoloživih podloga s analiziranog prostora.Poseban naglasak pridodan je analizama značajki voda u sušnim prilikama kakva je bilaekstremno sušna 2012. godina. To su kritične situacije kako za osiguranje vodoopsrbnih količina s izvora, tako i za osiguranje dovoljnih količina voda u vodotoku nizvodno od vodozahvata za potrebe ekosustava.Isto tako, kad se nakon dugotrajnih suša  pojave oborine pa i  veći protoci, javljaju se povećane mutnoće  u vodama krških izvora i problem  s kvalitetom  voda.

Analizama u okviru dane studije stečena su nova saznanja o mehanizmu protoka voda i onečišćenja u krškim vodonosnicima, a na osnovi rezultata istraživanja, definirat će sesmjernice za poboljšanje dosadašnje prakse u provođenju Programa praćenja kvalitete izvora koja se koriste za vodoopskrbu.

Studija o zajedničkom upravljanju vodenim izvorima na projektnom području - broj stranica: 100, engleski jezik

Studija nije namijenjena široj javnosti, već svim onim institucijama koje se bave upravljanjem vodenim izvorima projektnog područja, ali i stručnoj javnosti.

Povratak na aktivnosti