Monografija

Monografija

Rezultati provedenih istraživanja temeljeni na terenskim mjerenjima i uzorkovanjima u okviru projekta ŽIVO!, kao i obradama značajki vodnih pojava na temelju ostalih raspoloživih saznanjai podloga prikazani su i u vidu znanstveno-stručne monografije o krškimvodama analiziranog prostora s obje strane granice. Sadržaj monografije orijentiran je na zaštitu i unaprijeđenje kvalitete voda u krškim područjima.

Monografija - broj stranica: 150, engleski jezik

Monografija je namijenjena široj javnosti, a predstavljat će dobru podlogu za planiranje života na kršu i upravljanje vodama u kršu, kao i popularizaciju znanja o vodama u kršu.

Monografija - online

Monografija - PDF format

Povratak na aktivnosti