Aktivnosti u sklopu speleo kuće

Znanstveni i stručni sadržaji

Znanstveni i stručni sadržaji

Cilj i svrha Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u mjestu Vodice u Općini Lanišće je osiguranje održivosti zamišljenog koncepta interdisciplinarnog rada između više znanstvenih i stručnih institucija na međunarodnoj razini.

Usmjeravanje raznih institucija i udruga koje se bave kršem, zaštitom prirode i okoliša ili drugim društvenim, odnosno socio-ekonomskim , na pogranično područje Sjeverne Istre, smatra se najvećim uspjehom do sada provedenih projekata i temeljem za daljnji rad Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća.

Tri kata stare seoske škole, ukupno 390 m2 površine, obnovljena su i opremljena u svrhu stvaranja  sjedišta budućih projekata i ideja u domeni zaštite krša, kao i zaštite okoliša općenito. Centar je namjerno lociran podalje od velikih gradskih središta i većih mjesta, ali pruža mogućnost smještaja i sve potrebne tehničke uvjete za višednevno korištenje  od strane budućih korisnika (od znanstvenika, stručnjaka zaštite okoliša i drugih profila, raznih odgojno-obrazovnih skupina do polaznika programa team building-a). Izolacija uz mogućnost korištenja suvremene tehnologije u ovom je slučaju dobitna kombinacija ili garancija za produktivan, kreativan i nesmetan rad.  

Cilj Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća je stjecanje novih znanstvenih spoznaja putem ustupanja prostora i opremeraznim znanstvenim i drugim skupinama uz mogućnost višednevnog boravaka i rada u objektu.

Pozdravljamo i svaki prijedlog za razvoj novih projekata s dosadašnjim i novim partnerskim i suradničkim institucijama, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na pograničnom području.

U slučaju interesa za korištenje prostora ili ideje o mogućnosti zajedničkog rada na nekim novim projektima znanstvenih ili drugih stručnih sadržaja, pozivamo vas da nam se obratite.

Ekološki turizam

Edukativni sadržaji