Upravljanje ZEC Speleo hiše

Upravljanje ZEC Speleo hiše

Upravljanje ZEC Speleo hiše izvaja Javne ustanova za upravljanje zaščitenih območij narave Istrske županije – Natura Histrica.

JU Natura Histrica bo ZEC „Speleo hišo“ upravljala tako, da bo skrbela za sodelovanje z institucijami, ki se ukvarjajo z varovanjem narave in okolja, pa tudi s fakultetami, srednjimi in osnovnimi ustanovami, nevladnimi združenji, z istrskimi in drugimi speleologi ter z zainteresirano javnostjo.

JU Natura Histrica bo aktivno sodelovala pri vsebinski realizaciji uporabe objekta preko projekta ŽIVO! in pa tudi po zaključeni implementaciji.

Dokumenti

Sporazum o prijenosu prava upravljanja


Nazaj