Načini in pogoji uporabe objekta

Načini in pogoji uporabe objekta

Rezervacijo Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša in vpogled v dostopne termine uporabe omogoča sistem internetnega bookinga in je na voljo na spletni strani www.speleo-house.eu. Na tej strani so na voljo tudi dodatne informacije o spremljevalnih vsebinah, kot so obisk predstavitvenega prostora krasa v pritličju Centra, o urejenih in označenih peš poteh v okolici Centra ter o otroškem igrišču, ki je narejen v tematiki krasa. 

Če je stranka zainteresirana za uporabo objekta, lahko zaprosi tudi za strokovno vodstvo pri obisku predstavitvenega prostora krasa v pritličju objekta, pa tudi za strokovno vodstvo ob obisku urejenih peš poteh v okolici objekta. Navedene storitve nudi strokovna služba javne ustanove za upravljanje zaščitenih območij narave Istrske županije – Natura Histrica.

Pogoji uporabe objekta so opisani v „Odločitvi o načinu upravljanja ZEC Speleo hiša“. Če vaša ideja o možnosti uporabe in bivanja v Centru ustreza pogojem, ki so navedeni v Odločitvi, nas kontaktirajte in pošljite povpraševanje z razdelanim predlogom ter opisanim razlogom za vaše bivanje.

Upravljalni organ je pooblaščen, da zainteresiranim uporabnikom  ZEC „Speleo hiša“ dovoli uporabo hiše za namene izvajanja aktivnosti, kot so:

- vključevanje v projekt upravljanja in usmerjanja mlajše populacije k izvajanju aktivnosti na obmejnem območju,
- delovanje znanstvenikov in znanstvenih ekspedicij hrvaških in tujih strokovnjakov z namenom širjenja znanstvenih spoznanj,
- organizacija strokovnih srečanj in konferenc,
- vključevanje fakultet, šol in vrtcev z namenom organizacije pouka v naravi,
- kreiranje izobraževalno-ekoloških programov z namenom razvoja nove eko turistične ponudbe v Istri (možne so tudi team building vsebine),
- povezovanje prebivalcev obmejnega področja Italije, Slovenije in Hrvaške.

Stavbo lahko odstopimo v uporabo zainteresiranim uporabnikom, kar bo uporabnikom omogočeno samo pod pogojem, da bodo vse podatke, ki jih bodo pridobili z raziskavami in pri svojem delu, odstopili ZEC Speleo hiši v nadaljnjo uporabo.

Znanstveno izobraževalni center ZEC Spelo hiša je rezultat izvedbe večjega števila čezmejnih projektov, ki so bili financirani iz razpoložljivih EU skladov. Vse vključene institucije Upravljalnega organa Centra imajo v planu nadaljnji razvoj novih projektnih idej z dosedanjimi partnerji in pa tudi z novimi, zainteresiranimi partnerji. Zato  vabimo vse zainteresirane subjekte, da nas kontaktirajo in predstavijo svojo idejo razvoja novih projektov in skupnega kandidiranja le-teh za razpoložljive EU sklade in druge vire financiranja.

S prihodnjimi uporabniki objektov bomo, po odobritvi predlaganega termina in programa uporabe ZEC Speleo hiše, podpisali «Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih pri uporabi dela stavbe»; predlog si lahko pogledate tukaj:

Dokumenti

Ugovor s korisnicima


Nazaj