Novosti i najave

Završna konferencija za medije, partnere i dionike EU projekta LIKE – Living on the Karst Edge

Završna konferencija za medije, partnere i dionike EU projekta LIKE – Living on the Karst Edge

Kako bi zajedno dali osvrt na proteklu suradnju i rad na projektu unazad 30 mjeseci, dana 24. veljače 2020. u Pučkom otvorenom učilištu „Augustin Vivoda“ u Buzetu održana je Završna konferencija EU projekta LIKE – Living on the Karst Edge za medije, ali i sve dionike, partnere, i suradnike projekta.

Ono što veseli cijeli tim projekta LIKE je da je na Završnoj konferenciji projekta sa zadovoljstvom ustvrđeno da je projekt dosegao ambiciozno postavljene ciljeve izrade zajedničkih alata za upravljanje projektnim područjem i promocije usluga ekosustava, da su provedene su sve planirane demonstracijske akcije i aktivnosti planirane radi poboljšanja uvjeta staništa i vrsta. Također, osmišljeni su brojni edukacijski paketi koji ostaju kao ostavština za nove projektne ideje.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije bio je vodeći partner projekta LIKE, financiranog iz Programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020., te je zajedno je s ostalih 7 projektnih partnera ovim projektom ciljano utrošio osiguranih 1,5 milijuna eura na aktivnosti usmjerene prema valorizaciji prirodnih vrijednosti prekograničnog područja krša, izradi stručnih podloga nužnih formalnu zaštitu tog područja, ali i promociji ključnih izazova i poruka – zaštita prirode (ni)je zabrana već prilika za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Dodatno, formalna zaštita prirodno vrijednih područja osigurava stručnu usmjerenost i konstantnost rada stručnog tima na razvojnim ciljevima, financijsku stabilnost kao garanciju da neće doći do zastoja u radu na zacrtanim razvojnim ciljevima, brend šireg područja koji posljedično osigurava dodatnu vrijednost i bolji plasman svih proizvoda i usluga sa zaštićenog područja, kao i povećani interes brojnih ciljnih skupina za posjet tom području te znatno povećani kapacitet osiguravanja dodatnih financijskih sredstava za aktivnosti zaštite područja i prikladne razvojne projekte putem brojnih raspoloživih programa EU i drugih fondova.

Partnerska struktura sastavljena je od nadležnih institucija, visokoškolskih ustanova i stručnih udruga ravnomjerno zastupljenih s obje strane granica koje su svojim zajedničkim radom pokazali upravo ono što programi prekogranične suradnje i potiču, a to je izmjena znanja, iskustva i osiguranje dodatne vrijednosti zajedničkim radom na zajedničkim izazovima. Partneri projekta LIKE, uz Istarsku županiju, su Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, DOPPS - Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije, Udruga Biom, Univerza na Primorskem, Prirodoslovni muzej Rijeka, Javna ustanova Natura Histrica i Općina Kopar.

Sam projekt LIKE zadnji je u nizu projekata koje je Istarska županija u domeni zaštite prirode krškog ruba osmišljavala i prijavljivala na pozive Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska. Najbolji je to način da osiguramo nužno povezivanje nadležnih institucija i stručnih organizacija s obje strane granica koje se bave zaštitom prirode, ali i da osiguramo dostatna financijska sredstva za zaštitu i unaprijeđenije krškog ruba. Možemo ustvrditi da je to prepoznalo i Upravljačko tijelo ovog Programa, obzirom da je podržalo implementaciju već četiriju projekta tima Istarske županije i njihovih partnera, usmjerenih na područje krškog ruba u razdoblju od 2008. godine do danas.

Ono što nakon projekta LIKE ostaje

Ono što ostaje nakon projekta LIKE prvenstveno su rezultati poput izrađenih Smjernica za zajedničko upravljanje područjem Natura 2000 s obje strane granica što je ujedno i zakonska obveza nadležnih institucija u Sloveniji i Hrvatskoj. Rezultat LIKE-a je i Stručna podloga za proglašenje regionalnog plana Ćićarija na temelju koje će Istarska županija sagledati opravdanost formalne zaštite Ćićarije kao najviše kategorije županijske zaštite koju još trenutno nemamo u Istri.

Znanstveni dio projektnog tima izradio je nove ili unaprijedio postojeće programe monitoringa ugroženih vrsta vertikalnih stijena i krških travnjaka, a prepoznati nedostatak kvalitetnih i stručnih edukativnih programa usmjerenih na lokalne prirodne posebnosti nadomješten je gotovim didaktičkim materijalima za razne ciljne i dobne skupine koji će se sigurno nastaviti koristiti i nakon provedbe projekta.

Razmatrajući pritiske na pojedine prirodne vrijednosti projekt je osigurao potrebne infrastrukturne zahvate poput parkirališta namijenjenog sportskim penjačima i drugim rekreativcima u mjestu Osp u Sloveniji, te novi penjački sektor LIKE u Buzetskom kanjonu s hrvatske strane.

Projektni pristup

Na kraju, možda i najveća vrijednost projekta je osjetna uključenost sportaša, znanstvenika, lokalnog stanovništva, predstavnika svih medija, lokalnih vlasti i drugih dionika. Projektni tim uložio je znatne napore na vidljivost projektnih rezultata i promicanje važnosti zaštite prirodnih sustava krškog ruba putem formalne zaštite poput regionalnog parka. Pod sloganom „Ćićarija zove!“ projekt LIKE otvoreno svih poziva da uživaju i žive krški rub, kao područje prirodne baštine obiju država.

Zahvaljujemo svim članovima projekta i brojnim suradnicima na odlično obavljenom poslu i nadamo se nastavku ove uspješne suradnje od koje se puno očekuje i u sljedećem programskom razdoblju!

Podijeli članak

  • LinkedIn
  • Google+
Povratak na novosti