Novosti i najave

Zašto Ćićarija ima priliku postati područje s najvećom kategorijom regionalne zaštite?

Zašto Ćićarija ima priliku postati područje s najvećom kategorijom regionalne zaštite?

Regionalni park prilika je za razvoj i zaštitu ovog velikog, ekonomski slabo razvijenog i nedovoljno naseljenog područja koje uključuje cijelo administrativno područje Općine Lanišće te manje dijelove područja Grada Buzeta. Radi se o najvisoj županijskoj kategoriji zaštite prirode i odluku o njegovom proglasenju donosi Županijska skupština uz prethodno odobrenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Trenutno u Istri nemamo prirodno vrijedno područje koje posjeduje takvu kategoriju zaštite regionalne razine (Gornji i Donji Kamenjak su značajni krajobraz poput šume Kontija u Vrsaru, a imamo i okolicu Istarskih toplica i Pazinsku jamu, te brojne druge redom niže kategorije zaštite). Zaštićena područja nacionalnog značaja u Istri su otočje Brijuni i Park prirode Učka, kao i posebni rezervati poput Motovunske šume i podmorja Limskog zaljeva.

Osnovu za uspostavu takve regionalne kategorije zaštite prirode osigurala je Istarska županija posljednjim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 2016. godine kada je prijedlog za obuhvat zaštite Ćićarije uvršten u Prostorni plan Istarske županije.

Regionalni park naglasak zaštite stavlja na društvene i kulturno krajobrazne vrijednosti te ih objedinjuje i štiti, za razliku od nacionalnih parkova i parkova prirode čiji je naglasak zaštite usmjeren prvenstveno na prirodne vrijednosti tih područja.

 

Proglašavanje nije moguće bez šireg konsenzusa javnosti i stručne analize

Proglašavanje Regionalnog parka donosi se aktom o proglašenju na Županijskoj skupštini kojemu mora prethoditi postupak Izvještavanja i izjašnjavanja javnosti u trajanju od 30 dana. Postupak uključuje i javni uvid i izlaganje, kao i izradu stručne podloge za proglašenje, te geodetske podloge i postojanje Izjave Istarske županije o raspoloživosti dostatnih financijskih sredstava i prihvaćanju predloženog modela upravljanja tim područjem. Propisano čl. 123. do 128. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 15/18).

Projekt LIKE osigurat će Stručnu podlogu, definirati prijedlog modela upravljanja i procijeniti potrebnu visinu financijskih sredstava, što je veliki korak prema samoj odluci o proglašenju zaštite.

Podijeli članak

  • LinkedIn
  • Google+
Povratak na novosti