Novosti i najave

Poticanjem stočarstva na Ćićariji prema očuvanju krških travnjaka i pašnjaka

Poticanjem stočarstva na Ćićariji prema očuvanju krških travnjaka i pašnjaka

Kako se poticajnim mjerama i kategorizacijom prirodno vrijednih područja može stvoriti eko brend koji takav proizvod čini više traženim i kvalitetnijim od konkurencije?!

Glas Istre prenosi intenciju Upravnog odjela nadležnog za poljoprivredu Istarske županije da na području Ćićarije, tj. šireg područja planiranog regionalnog parka Ćićarija posebnim mjerama planira poticati razvoj kozarstva što paralelno predstavlja i moguć pozitivan učinak na očuvanje i zaštitu krških travnjaka i pašnjaka. Inicijativa nije povezana s planom uspostave regionalnog parka, ali se s tim planom potpuno slaže te očekivane pozitivne učinke čini još izglednijim i boljim.

U petak 18. listopada, Općina Lanišće je pak na inicijativu slovenskog poduzetnika iz Donje Bitnje, sazvala mještane Vodica i Jelovica u ZEC Spelo kuću u mjestu Vodice. Tema je bila razmatranje mogućnosti ustupanja na korištenje trenutno nekorištene zemlje, za potrebe ispaše pedesetak krava. Radi se o pasmini šarole goveda koje bi navedeni slovenski poduzetnik u slobodnoj ispaši na otvorenom uzgajao po modelu ekološkog uzgoja, a za što je vlasnicima zemljišta spreman ustupiti financijsku naknadu prema dogovoru. Raspravljalo se o iznosima od 20 do 100 € po hektaru s napomenom da je poduzetnik zainteresiran za površinu od otprilike 100 Ha. Ishodi ove inicijative još nisu poznati, ali se u svakom slučaju radi o praksi koju je potrebno poticati jer su očekivane koristi višestruke - sprječava se zaraštanje travnjaka i pašnjaka, na taj se način osigurava i očuvanje bioraznolikosti radi koje se ovo područje smatra prirodno vrijednim i značajnim, a osigurava se i proizvod za kojeg se po više linija mogu osigurati razne vrste poticaja od nacionalnih programa, programa Europske unije, pa tako i od Istarske županije.

Podijeli članak

  • LinkedIn
  • Google+
Povratak na novosti