Novosti i najave

Novi programi za edukaciju na temu prirode u Znanstveno edukacijskom centru ZEC Speleo kuća

Novi programi za edukaciju na temu prirode u Znanstveno edukacijskom centru ZEC Speleo kuća

Aktivnostima projekta LIKE – Living on the Karst Edge osiguran je dolazak i rad istraživača i raznih stručnjaka na području Ćićarije, a isto tako njima se provode brojna događanja i programi u Znanstveno edukacijskom centru (ZEC) Speleo kuća u mjestu Vodice. To rezultira čestim posjetima vrtićkih, osnovno i srednjoškolskih grupa, studenata i drugih grupa mladih na područje netaknute prirode koja je ujedno i njezin najveći potencijal.

Kako bi i ubuduće osigurali veću prisutnost posjetitelja na području Ćićarije, projektom LIKE izraditi će se veći broj edukacijskih programa koje će provoditi stručno i osposobljeno osoblje projektnih partnera tijekom i nakon završetka projekta.

Krajnji korisnici bit će djeca predškolskog uzrasta, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, obitelji te odgojno-obrazovni djelatnici.

Programi se izrađuju od strane projektnih partnera koji već imaju značajna iskustva u takvim aktivnostima ili su i sami dio odgojno-obrazovnih sustava u svojoj zemlji, poput Univerze na Primorskem iz Kopra i Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Javna ustanova Natura Histrica se kao institucija za upravljanje Natura 2000 područjima uključuje u provedbu praktičnih demonstracijskih aktivnosti u prirodi, a Istarska županija kao začetnik razvoja ZEC Speleo kuće, zamišljenog kao inkubatora svih inicijativa popularizacije znanosti i zaštite prirode projektnog područja.

Svrha je definiranje edukacijskih programa koji će se jednako kvalitetno moći provoditi i nakon završetka projekta s drugim generacijama djece, učenika, srednjoškolaca i studenata projektnog područja. Programi se planiraju uključiti u odgojno-obrazovne sustave projektnog područja i tako predstavljaju alat za kontinuirano osvješćivanje sadašnje generacije mladih ljudi, ali i svih budućih generacija.

Trenutno projektni tim LIKE nadograđuje postojeću internet stranicu ZEC Speleo kuće na način da se sadržajno i vizualno atraktivno može pregledati ponuda edukativnih programa i svih njegovih karakteristika, kao i financijske potrebe za njegovo provođenje, uz opciju pregleda na slovenskom, hrvatskom i engleskom jeziku.

Novi programi i njihova ponuda na internet stranici očekuje se krajem 2019. godine.

Programi koji će biti dostupni na mrežnim stranicama su sljedeći:

  • Provođenje edukacije studenata - Studijski program za provođenje kampa na Ćićariji

Program kampa rezultat je zajedničkog rada projektnih partnera, uz koordinaciju partnera Univerza na Primorskem, nositelja izrade i realizacije programa. Program kampa sadrži i izrađene radne materijale za njegovo provođenje, detaljan raspored predavanja i terena po danima i izvršitelje predavanja i terena. Važno je naglasiti da program sadrži i raščlanjenu financijsku konstrukciju provedbe kampa kako bi se definirao jasan financijski okvir za provođenje programa i nakon završetka projekta.

Svrha izrade studentskog kampa je mogućnost njegovog jednostavnog ponavljanja s novim generacijama studenata prema utvrđenom i provjerenom sadržaju koji zadovoljava potrebe studenata i njihovog nastavnog programa.Cilj je da se u budućnosti studijski program provodi u suradnji sa što većim brojem sveučilišta prekograničnog područja, ali i šire.

  • PROGRAM  Priroda 2000

Priprema za voditelje radionica Priroda 2000 sa »Zelenom knjigom znanja«, radnim listićima koje će polaznici radionica ispunjavati na radionicama. Materijali namijenjeni provođenju programa bit će slobodni za uporabu svim zainteresiranima i dostupni na stranici ZEC Speleo kuće.

Edukativne spoznajno-istraživačke radionice – Projektom LIKE je osmišljeno  pet edukativnih i kreativnih spoznajno-istraživačkih radionica koje će se nuditi na mrežnoj stranici ZEC Speleo kuće.

Tematske poludnevne radionice za cijelu obitelji - dvije radionice koje će se provoditi u prostorima ZEC Speleo kuće i u prirodi Ćićarije.

  • Jednodnevna radionica“ Trava, travnjaci, hamburger“

Cilj radionice je pobuditi kod polaznika spoznaju o važnosti očuvanja bioraznolikosti na primjeru krških travnjaka koje nepovratno gubimo. Radionica ukazuje i na važnost  ekonomske usluge ekosustava. Izradit će se priprema s radnim materijalima, koja će biti dostupna na web stranici ZEC Speleo kuće s ciljem ponude provedbe i nakon završetka projekta.

Podijeli članak

  • LinkedIn
  • Google+
Povratak na novosti