Novice

Strokovno srečanje o aktivnostih in rezultatih EU projekta ŽIVO! (14. - 15.5.2015)

Strokovno srečanje o aktivnostih in rezultatih EU projekta ŽIVO! (14. - 15.5.2015)

Za kakšnih 40 udeležencev iz Hrvaške, Slovenije in Kanade, predstavnikov projektnih partnerjev pri projektu ŽIVO! in speleoloških klubov, strokovnih ter znanstvenih institucij, ki se ukvarjajo s krasom, je bilo na prvi dan srečanja organizirano predavanje v Postojni, strokovna ekskurzija po dolini Matarskega podolja, obisk jame Dimnice in Rižanskega vodovoda.

Na drugem dnevu strokovnega srečanja, ki sta ga Istrska županija in Občina Lanišće gostili v ZEC Speleo hiši, so predstavili rezultate znanstvenih raziskav, ki so potekale v sklopu tega mednarodnega projekta, na njem pa so obravnavali teme kot so topografija, podnebje in geološke značilnosti severne Istre, vodnih virov, kakovost kraških voda in biospeleologijo severne Istre. V popoldanskem delu je sledila strokovna ekskurzija, ki se je začela v vasi Rašpor, kjer se nahaja najgloblji speleološki objekt na področju Istrske županije. Ekskurzija se je nadaljevala z vožnjo do Pazina in z ogledom Zareške strehe. Zadnja točka strokovne ekskurzije je bila Pazinska jama oziroma ponor Pazinčice, ki je najbolj nazoren primer delovanja naravnih sil na kraškem terenu Istre.

Skupna raba/članek

  • LinkedIn
  • Google+
Nazaj