Novice

Neformalna izobraževanja s športnimi in pustolovskimi izzivi

Neformalna izobraževanja s športnimi in pustolovskimi izzivi

Znanstveno izobraževalni center Speleo hiša je dvakrat gostil neprofitno organizacijo Outward Bound Hrvaška. Januarja in marca leta 2015 je Center služil kot kraj, kjer je bil organiziran program za preventivo pred nasiljem med mladimi, ki je bil sofinanciran s sredstvi Ministrstva za socialne politike in mlade. 20 udeležencev iz cele Hrvaške, starih med 15 in 19 let, je sodelovalo pri edinstvenem programu razvijanja sposobnosti in spodbujanja pozitivnih sprememb.

Osnovni cilj tega programa je bila pomoč udeležencev pri reševanju sporov z vrstniki in  kako pri tem uporabiti nenasilne metode. Fokus izvedenih aktivnosti je bil na osebnem razvoju udeležencev in pridobivanju novih veščin preko izkustvenega učenja v naravi. Poseben poudarek je bil na izboljševanju komunikacijskih veščin in veščin skupinskega dela. Program spodbuja ozaveščanje osebnih meja in udeleženca uči, kako se lahko učinkoviteje sooča z izzivi. Poleg tega so nekateri cilji povezani z razvijanjem občutka osebne odgovornosti in boljše samopodobe, boljše razumevanje lastnih reakcij v stresnih situacijah ter izboljšanje veščin preživetja v naravi.

Na samem začetku programa se udeleženci preko raznih iger in kreativnih delavnic medsebojno spoznavajo in osvajajo osnovna načela ter pravila dela. V prvem delu programa se udeležence pripravlja na samostojno bivanje v naravi in na izboljševanje sposobnosti funkcioniranja v skupini. Udeležence se z raznimi metodami „briefinga“ in „debriefinga“ osvešča, da niso več posamezniki, temveč so del skupine in da niso več sami odgovorni za posledice svojih dejanj, temveč odgovarja cela skupina. V tem delu programa se analizirajo potencialni vzroki spopadov: medsebojno nerazumevanje in obsojanje, potreba po samodokazovanju, različna življenjska stališča, zavist, slaba samopodoba in pomanjkanje samozavesti, strahopetnost, idr.

Osrednji del programa je povezan z bivanjem v naravi in terensko delo. Udeleženci  se soočijo s popolnoma novimi delovnimi pogoji (mraz, megla, veter, mrak...) na katere ne morejo vplivati. V tem delu programa udeleženci o večini stvari odločajo sami in tako odgovarjajo za svoja dejanja. Večji del dneva je povezan z utrujajočo fizično aktivnostjo, ki pripelje do frustracij in nervoze, ko se pojavijo določene težave. V takšnih trenutkih se udeležence spodbuja, da z razgovorom in kot skupina na demokratičen način rešijo obstoječe težave.

Zaključni del programa je povezan s predajanjem skupnosti in razvijanjem senzibilnosti do ljudi in živali. Skupaj z lokalnimi prebivalci so udeleženci pomagali pri čiščenju in urejanju grobov ter pri zbiranju odpadkov v vasi. Udeleženci so imeli priložnost delati s konji, jih jezditi in pomagati pri čiščenju njihovih hlevov.

Prva dva dneva potekata v Vodicah, en del v Znanstveno izobraževalnem centru, drug del pa na njegovem dvorišču in v neposredni bližini. Udeleženci nato odidejo na krožno pešpot: Vodice – Gomila – Orljak – Planinski dom Korita – Lanišće – Podgaće – Prapoće – Klenovšćak – Žbevnica – Dane – Vodice. Pot po tej trasi traja tri do štiri dni, odvisno od stopnje motivacije in fizične pripravljenosti udeležencev. Zadnja dva dneva potekata v Vodicah in v okolici.

Skupna raba/članek

  • LinkedIn
  • Google+
Nazaj