Novice

Buzetski najmlajši so se učili o zaščiti vode na krasu (26. - 27.05.2015)

Buzetski najmlajši so se učili o zaščiti vode na krasu (26. - 27.05.2015)

Znanstveno izobraževalni center Speleo hiša v Vodicah (Občina Lanišće) je konec maja vse, ki hodijo v otroški vrtec Grdelin in učence Osnovne šole Vazmoslav Gržalja ter njihove vzgojitelje in učitelje, zbral na izobraževalnih delavicah o zaščiti vode na krasu.

Delavnice je organiziral Upravni oddelek za trajnostni razvoj Istrske županije v okviru evropskega projekta Življenje – Voda (Živo!), medtem ko je bila sama izvedba  delavnic prepuščena strokovnjakom iz združenja Bioteka. Za kakšnih 50 udeležencev so izvedli štiri delavnice, ki so nastale po principu izkustvenega učenja in s ciljem boljšega poznavanja kraških značilnosti in fenomenov ter krepitve zavesti o pomembnosti  zaščite krasa za kakovost pitnih voda.

V torek, 26.05.2015, so na delavnicah sodelovali predšolski otroci in tretji ter četrti razredi področnih šol Livade, Vrh, Roč in Lanišće, ki so se ob pomoči demonstracijskih poskusov in z vajami na maketi kraškega zbirnika vode naučili, kako nastajajo kraški pojavi fenomeni, kako kisel dež vpliva okolje in kako onesnaženje prodre do podzemnih voda ter ogroža pitne vode, obenem pa tudi številne rastlinske in živalske vrste ter človeka. Naslednji dan so se istih delavnic udeležili tudi njihovi vzgojitelji oziroma učitelji z namenom usposabljanja za samostojno izvedbo podobnih vsebin v prihodnosti. Za udeležence teh delavnic sta bila na oba dneva organizirana izobraževalna sprehoda v naravi ob strokovnem vodstvu uslužbenca Javne ustanove Natura Histrica.

Skupna raba/članek

  • LinkedIn
  • Google+
Nazaj